Обадете ни се на:
тел: 0887 992 361
 
 
 
 

Добре дошли

ДГ „Ирина Бачо Кирова“ е открита  на 01.09.1960г с една група от 26 деца.Същата се е помещавала в частна къща.

На 01.11.1984г ЦДГ и детската ясла се обединяват в едно детско заведение – Обединено детско заведение с името Ирина Бачо Кирова – на името на дъщерята на Бачо Киро.

 От 01.11.2011 г към ОДЗ“Ирина Бачо Кирова“ с решение на Ощински съвет Летница се прехвърлят и детските градини в с Горско Сливово и с Крушуна с по 12 деца.

От 01.08.2016г ОДЗ “Ирина бачо Кирова“ става Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ с две изнесени групи – в с Г.Сливово с 12 деца и с Крушуна с 6 деца.

От 01.06.2017г изнесената група в с Крушуна е закрита поради липса на деца.

От 1981 г до 1998 г директор е Линка Кирова.

От 1998 до 2019 г  директор Галина Лишева

От 2019г. директор е Елка Дацова

 

Свържете се с нас

Детска градина „Ирина Бачо Кирова“

гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, ул “Сергей Румянцев“ №1

Тел: 0879994130

Mail: dgirinabahokirova@abv.bg

Форма за контакт